ราคา อะไหล่แอร์

รายการ ราคาพร้อมติดตั้ง รับประกัน
คาปาซิเตอร์ รัน 1,600 .- 60 วัน
คาปาซิเตอร์ สตารท์ 1,600 .-
รีเลย์ 1,600 .-
ไทม์เมอร์ -
ไฮ -โลเพรสเชอร์ แบบแฟร์ 1,850 .-
ไฮ -โลเพรสเชอร์ แบบเสียบ 1,850 .-
แม็คเนติค 1 โพล 1,600 .-
แม็คเนติค 2 โพล 1,800 .-
แม็คเนติค 3 โพล

2,500 .-

มอเตอร์คอยล์ร้อน ขนาด 1/8 HP 220 v.

1,820 .-

มอเตอร์คอยล์ร้อน ขนาด 1/4 HP 220 v.

1,900 .-

มอเตอร์คอยล์ร้อน ขนาด 1/3 HP 220 v.

1,980 .-

มอเตอร์คอยล์ร้อน ขนาด 1/2 HP 220 v.

2,130 .-
มอเตอร์คอยล์เย็นแบบแขวน ขนาด 1/10,1/15,1/20 HP 220v. 2,050 .-
รีโมทคอนโทล แบบมีสาย 1,890 .-
รีโมทคอลโทรล แบบไร้สาย 2,560 .-
มอเตอร์คอยล์เย็นเเบบวอล์ไทล์ 2,050 .-