ราคา เปลี่ยนน้ำยา Cold 22

ขนาดเครื่องทำความเย็น

1 ชุด

2 - 4 ชุด

5 - 10 ชุด

11 - 20

9,000 – 17,000 BTU.

1,900.-

1,800.-

1,700.-

1,600.-

17,001 - 27,000  BTU.

2,500.-

2,400.-

2,250.-

2,100.-

27,001 - 37,000  BTU.

3,100.-

2,900.-

2,750.-

2,600.-

37,001 - 47,000  BTU.

3,650.-

3,450.-

3,250.-

3,050.-

47,001 - 57,000  BTU.

4,200.-

3,950.-

3,350.-

3,550.-

57,001 - 67,000  BTU.

4,750.-

4,550.-

4,300.-

4,050.-