ราคา เติมน้ำยาแอร์

ขนาดเครื่อง/BTU

ราคานํ้ายาปอนด์ละ

9,000 - 35,000

20.-

36,000 - 44,000

25.-

45,000 - 60,000

30.-

61,000 - 80,000

35.-

81,000 - 120,000

45.-

121,000 - 240,000

55.-