ราคาเครื่องปรับอากาศ
อัตราดอกเบี้ย 0%
พร้อมรับเงินคืน
เมื่อผ่อนตามเวลาที่กำหนด

รุ่น ULTRA
Model
ขนาด (บีทียู)
ราคา (บาท)
HGEA 09 FS
9000
18,900
HGEA 13 FS
12000
21,900
HGEA 18 FS
18000
29,900
HGEA 24 FS
24000
35,900

ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณาโทร. ถาม Call center 02-917-7311