ราคาเครื่องปรับอากาศอัตราดอกเบี้ย 0%
พร้อมรับเงินคืน
เมื่อผ่อนตามเวลาที่กำหนด

รุ่น STYLUS
Model
ขนาด (บีทียู)
ราคา (บาท)
MCX512 GB5
13,100
28,900
MCX518 GB5
18,900
37,900
MCX524 GB5
23,500
42,900
MCX530 GB5
30,100
49,900


รุ่น standard เบอร์ 5
Model
ขนาด (บีทียู)
ราคา (บาท)
TTK509DB5
9,600
13,820
TTK512DB5
12,800
16,283
TTK518DB5
17,100
23,190

ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณาโทร. ถาม Call center 02-917-7311