ราคาเครื่องปรับอากาศ


อัตราดอกเบี้ย 0%
พร้อมรับเงินคืน
เมื่อผ่อนตามเวลาที่กำหนด

รุ่น New Product 2009
Model
ขนาด (บีทียู)
ราคา (บาท)
SAP-KC 96T
9129
17,900
SAP-KC 126T
11050
20,900
SAP-KC 186T
17257
30,900

ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณาโทร. ถาม Call center 02-917-7311